Jeszcze Openbox, ale właśnie testuję PekWM…

tapeta → stąd
Reklamy

Trochę.

Dawno temu przestałem pisać coś w rodzaju dziennkia, gdy uświadomiłem sobie, że w sposób niemal finezyjny uprawiam samooszustwo, błazenadę, kurewstwo do kwadratu. Teraz nie jest lepiej, czy gorzej. Jest inaczej. To inaczej brzmi cokolwiek nieadekwatnie, bo skala porównawcza nie istnieje. W zasadzie niewiele istnieje. Jest tło, będące swoistym wykresem w przestrzeni efemerycznej, zmieniającej swoje położenie, podczas gdy ja znajduję się w miejscu. Owe tło stanowi tą nędzną karmę jaką pochłaniam; piję kolejną kawę z myślą, że wiele spraw wokół mnie naznaczonych jest jakimś odłamkiem choćby celowości, u zarania której tkwi jakieś sprawstwo przyczynowo-skutkowe. Za mało piję, żeby grzebać w tym gównie głębiej, ale świadomość tylko nieznacznego umorusania się w nim jest jeszcze bardziej nie do zniesienia. Nie mogę już trochę życ, a trochęnie.Mnogość tego, co dostrzegam nie ma wielkiej wartości, gdy rzucę to na brudny stół rzeczywistych zdarzeń. Itnieją miejsca, gdzie pewne sprawy widać jak na dłoni. Istnieją takie promienie X, które prześwietlają mój pierdolony mózg na wylot i osadzają na nim słuszną dawkę otrzeźwiających, realnych obrazów. Mój prywatny Czarnobyl skręca mi flaki w popromiennych konwulsjach i dobrze mi tak.

Niszczę wszystko, co potencjalnie mogłoby stać się pomostem pomiędzy mną, a czymś zewnętrznym w swym realnym wymiarze. Popełniam elementarny błąd w mikro-walce ze światem: nie przestrzegam reguł świata (Mejbaum). Wykrywam w sobie coraz więcej czarnych plam, miejsc obumierających w zastraszającym tempie, gdy spirala czasu zaczyna trzeszczeć jak stara sprężyna z zegaru z kukułką. Jestem tchórzem.

Rzygam tymi wszystkimi westchnieniami jakimi siebie samego raczę co jakiś czas. Jakbym przyjmował siebie samego na popłudniowej herbatce wiedząc, że nienawidzę czarnej herbaty, jakbym wrzucał do kubka osiem kostek cukru, wiedząc że nie piję czegokolwiek z gównem typu cukier. Część mnie pełza i płaszczy się żałośnie przy każdej możliwej sytuacji pt. alarm. Nawet teraz tchórzliwie unikam myśli o tym, co wtedy czyni inna część mnie, doskonale o tym wiedząc. To odrażające.

Wiem, że ktoś na mnie czeka. Tam. Jeśli nie zrobię tego ostatniego kroku, zastanę siebie tutaj, w powtarzalności graniczącej z surrealistycznym obłędem, wgniotę się w podłoże z ohydnym mlaśnięciem flaków pod ciężarem niezdecydowania. Bycie obcym we własnej głowie, to nic wielkiego w porównaniu z byciem obcym w głowie drugiego człowieka. Istnieją bowiem ważni ludzie. Naprawdę. Ludzie niosący swym istnieniem możność uporania się z własną obcością nie poprzez egoistyczne wysysanie z nich wyjątkowości, ale poprzez codzienne wyrzygiwanie z siebie własnych egzystencjalnych odpadów, to ludzie na wagę złota. O ile moja wartość ludzka jest niebywale śmieszna, o tyle nędzny kawał mnie może w jakiś sposób „ocaleć” (przy tym słowie z premedytacją zatrzymuję swoją myśl, bo jest groteskowo patetyczne, jest żałosne).

Zastanwia mnie, co ludzie mają na myśli mówiąc o czymś co nazywają: pogodzenie z sobą samym. Wkurwia mnie niemożność zrozumienia tego wyrażenia i jego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Stan permanentnej niezgody na samego siebie wyznacza moją patykowatą codzienność i nie przypuszczam, by na wspomnianym, efemerycznym wykresie nastąpiły relatywnie szybkie zmiany; bywam skurwielem zwiększającym amplitudę moich podrygów, podczas gdy jedyne czego potrzebuję, to zwiększenie częstotliwości. Potrzebuję arktycznego marszu w linii prostej – tylko w ten sposób jestem w stanie przyczynić się do wątpliwego, co do swej wartości, „ocalenia”.

* * *

Dziś znowu będę czytał Doktora Faustusa. To dziwne, ale uwielbiam tą literacką kaligrafię; nikt tak jak Mann nie potrafił zdobić pierwszych liter akapitów, tak mistrzowsko stygmatyzować słowa, zanim to rozwinie na dobre swoje skrzydła… Ta proza wydaje mi się monochromatyczna; nie potrzebuję u Manna kolorów. Jeśli Bernhard to nieustanna schizofreniczna migrena, jeśli Jelinek to histeria i ból, a Celine to stęchlizna i smród moczu w zaułkach – Mann to monochromatyczna kraina zdarzeń bez jakiejkolwiek ciągoty do pokrywania go patyną, czy inną nostalgiczną sepią.

"rosyjskie" conky + .conkyrc

background no
gap_x 1065
gap_y 25
maximum_width 350
use_xft yes
xftfont Monospace:size=6.7
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type desktop
own_window_transparent yes
# own_window_colour black
double_buffer no
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 4
default_color #000000
default_shade_color #000000
default_outline_color #717171
alignment top_right
no_buffers no
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer yes


TEXT
$alignc${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}··· GNU/Linux | Openbox ···
${color black}${hr 1 }
$alignc${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$kernel
${color black}${hr 1 }
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ время: $alignr${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$uptime


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ CPU: ${color #000000}$cpu${color #000000}%$alignr${color #000000}$running_processes/ $processes
${color black}${cpugraph 10,200 000000 000000}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${font :size=6.7}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ RAM: $memperc${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}% ${alignr}$mem${color #000000}
${membar 10,200}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ SWAP: $swapperc${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}% ${alignr}$swap
${swapbar 10,200}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ твёрдый диск: ${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$alignr$diskio
${color black}${diskiograph 10,200 000000 000000}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} /:${alignr}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} /home:${alignr}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${fs_free /home}
${fs_bar 5,200 /home}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ интернет:
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${downspeed eth0} ${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}UP:${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${upspeed eth0}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${alignr}KiB/s
${offset 15}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}итог: ${color black}${totaldown eth0}
${offset 15}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}итог: ${color black}${totalup eth0}
${color black}${downspeedgraph eth0 10,200 000000 000000}
${color black}${upspeedgraph eth0 10,200 000000 000000}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ интернет-соединения
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} ~ выход: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} ~ вход: ${tcp_portmon 1 32767 count}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ IP-адрес ${alignr} порт$color
${color black}${hr 1 }
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}

* * *

na polu minowym substytutów_ kilka ruchów pozornie coś oznaczających_ niosących ze sobą jakąś złudę konkretu_  przecinki zastępują wielokropki i vice versa_ wpierdalam się w gęstą maź nie bardzo wiedząc po co_ wkurwia mnie to ponure przedstawienie ta wilgoć w głowie z zapachem stęchlizny unoszącycm się wokół_ nie przeraża mnie to że nie mam już nic do powiedzenia ale raczej to iż każde jedno wypowiedziane słowo zainfekowane jest kompletnym wyjałowieniem_ znaczenia zamieniają się w swoje przeciwieństwo a język pozostaje jedynie bełkotem czymś na kształt prehistorycznego  ujadania_ nie bawi mnie już ta jednoaktówka pt.: coś jak życie_

Taka se tapeta z nudów zrobiona :)

ncmpcpp – config file

 

mpd_host = „hostname”
#
mpd_port = „6666”
mpd_music_dir = „”
mpd_connection_timeout = „5”
mpd_crossfade_time = „5”
#

visualizer_fifo_path = „/tmp/mpd.fifo”
#system_encoding = „”

#message_delay_time = „4”
#song_list_format = „{%a – }{%t}|{$8%f$9}$R{$3(%l)$9}”
song_status_format = „{{\”%t\”} by }{%a{ on %b}}|{%f}”
#song_library_format = „{%n – }{%t}|{%f}”
#tag_editor_album_format = „{(%y) }%b”
#alternative_header_first_line_format = „$b$1$aqqu$/a$9 {%t}|{%f} $1$atqq$/a$9$/b”
#alternative_header_second_line_format = „{{$4$b%a$/b$9}{ – $7%b$9}{ ($4%y$9)}}|{%D}”
#now_playing_prefix = „$b”
#now_playing_suffix = „$/b”
#browser_playlist_prefix = „$2playlist$9 ”
#selected_item_prefix = „$6”
#selected_item_suffix = „$9”
## colors are not supported for below variable
#song_window_title_format = „{%a – }{%t}|{%f}”
song_columns_list_format = „(7f)[magenta]{l} (25)[cyan]{a} (40)[green]{t} (30)[red]{b}”
#
#execute_on_song_change = „”
playlist_show_remaining_time = „yes”
playlist_display_mode = „columns” (classic/columns)
#browser_display_mode = „classic” (classic/columns)
#search_engine_display_mode = „classic” (classic/columns)
#incremental_seeking = „yes”
#seek_time = „1”
#autocenter_mode = „no”
progressbar_look = „>>”
#default_place_to_search_in = „database” (database/playlist)
user_interface = „alternative”
#media_library_left_column = „a” (possible values: a,y,g,c,p, legend above)
#default_find_mode = „wrapped” (wrapped/normal)
#default_space_mode = „add” (add/select)
#default_tag_editor_left_col = „albums” (albums/dirs)
#default_tag_editor_pattern = „%n – %t”
#header_visibility = „yes”
statusbar_visibility = „yes”
header_text_scrolling = „no”
fancy_scrolling = „yes”
cyclic_scrolling = „no”
#lines_scrolled = „2”
#follow_now_playing_lyrics = „no”
#ncmpc_like_songs_adding = „no” (enabled – add/remove, disabled – always add)
#show_hidden_files_in_local_browser = „no”
display_screens_numbers_on_start = „yes”
#jump_to_now_playing_song_at_start = „yes”
#ask_before_clearing_main_playlist = „no”
clock_display_seconds = „yes”
display_bitrate = „no”
#display_remaining_time = „no”
regular_expressions = „basic” (basic/extended)
#ignore_leading_the = „no”
#block_search_constraints_change_if_items_found = „yes”
mouse_support = „yes”
#empty_tag_marker = „”
enable_window_title = „yes”
#

#allow_physical_files_deletion = „no”
#allow_physical_directories_deletion = „no”

##### colors definitions #####
#
colors_enabled = „no”
#empty_tag_color = „white”
#header_window_color = „default”
#volume_color = „default”
#state_line_color = „black”
#state_flags_color = „default”
#main_window_color = „white”
#color1 = „white”
#color2 = „white”
#main_window_highlight_color = „green”
#progressbar_color = „white”
#statusbar_color = „cyan”
#alternative_ui_separator_color = „white”
#active_column_color = „white”
#window_border_color = „white”
#active_window_border = „white”

openbox | tint2 | CCM | conky | GTK

Kilka osób pytało mnie o konfigurację mojego Openboxa z powyższymi motywami, więc garść informacji:

→ Openbox theme: Arta Moonlight;
→ GTK theme: Ashes;
→ Icon theme: SimplyGrey;
→ Cairo Composite Manager 0.3.0:
~ Desktop – duration: 0,2 s.
~ Window:
– shadow: (radius: 13 ; sigma: 8,0, color: transparent black);
– decorations: (gradiant: enable ; alpha: 0,27)
– freeze: (color: black ; delay: 6 s. ; animation: 0,3 s.)
~ Effects:
– fade: (duration: 0,35 s.)
– menu opacity: 0,64
– menu animation: (duration: 0,38 s.)
– window animation: (duration: 0,42 s.)
→ Conky;
→ Tint2

~ conkyrc:

background no
gap_x 95
gap_y 20

maximum_width 1280

use_xft yes


update_interval 1.0

total_run_times 0

own_window yes

own_window_type desktop
own_window_transparent yes

double_buffer yes
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 1

default_color #000000
default_shade_color #000000

alignment top_right
no_buffers yes
uppercase no

cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2

override_utf8_locale yes

use_spacer yes

TEXT
$alignc${color #000000}$font${color #000000}Kernel: $font$alignc$alignc${color #000000}$kernel $font$alignc ${color #000000}Uptime: $font$alignc${color #000000}$uptime ${color #000000} ${color #000000}CPU: ${color #000000}$cpu${color #000000}% ${color #000000}RAM: ${color #000000}%$memperc ${color #000000}SWAP: ${color #000000}%$swapperc ${color #000000}/: ${color #000000}${fs_free /} ${fs_bar 7,30 /} ${color #000000} /home: ${color #000000}${fs_free /home} ${fs_bar 7,30 /home} ${color #000000}Down: ${color #000000}${downspeed eth0} ${color #000000}Up: ${color #000000}${upspeed eth0}${color #000000}${alignr}KiB/s

~ tint2rc : 

#———————————————
# TINT2 CONFIG FILE
#———————————————

#———————————————
# BACKGROUND AND BORDER
#———————————————
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #000000 10
border_color = #000000 10

rounded = 5
border_width = 0
background_color = #585858 0
border_color = #000000 0

rounded = 0
border_width = o0background_color = #585858 40
border_color = #000000 0

#———————————————
# PANEL
#———————————————
panel_monitor = all
panel_position = bottom center horizontal
panel_size = 100% 35
panel_margin = 2 2
panel_padding = 6 4 6
font_shadow = 0
panel_background_id = 0
wm_menu = 0

#———————————————
# TASKBAR
#———————————————
taskbar_mode = multi_desktop
taskbar_padding = 0 0 0
taskbar_background_id = 2

#———————————————
# TASK
#———————————————
task_icon = 0
task_text = 1
task_width = 0
task_centered = 1
task_padding = 0 1
task_font = URW Gothic L Book Demi 9
task_font_color = #7D7D7D 100
task_active_font_color = #000000 100
task_background_id = 0
task_active_background_id = 0

#———————————————
# SYSTRAYBAR
#———————————————
systray_padding = 1 2 1
systray_background_id = 0

#———————————————
# CLOCK
#———————————————
time1_format = %H:%M:%S
time1_font = Monospace Bold 8
time2_format = %d|%b|%a
time2_font = Sans 8
clock_font_color = #000000 100
clock_padding = 4 4
clock_background_id = 3
clock_lclick_command = /usr/bin/gsimplecal

#———————————————
# MOUSE ACTION ON TASK
#———————————————
mouse_middle = none
mouse_right = close
mouse_scroll_up = toggle
mouse_scroll_down = iconify