"rosyjskie" conky + .conkyrc

background no
gap_x 1065
gap_y 25
maximum_width 350
use_xft yes
xftfont Monospace:size=6.7
xftalpha 0.9
update_interval 1.0
total_run_times 0
own_window yes
own_window_type desktop
own_window_transparent yes
# own_window_colour black
double_buffer no
draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
stippled_borders 8
border_margin 4
border_width 4
default_color #000000
default_shade_color #000000
default_outline_color #717171
alignment top_right
no_buffers no
uppercase no
cpu_avg_samples 2
net_avg_samples 2
override_utf8_locale yes
use_spacer yes


TEXT
$alignc${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}··· GNU/Linux | Openbox ···
${color black}${hr 1 }
$alignc${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$kernel
${color black}${hr 1 }
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ время: $alignr${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$uptime


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ CPU: ${color #000000}$cpu${color #000000}%$alignr${color #000000}$running_processes/ $processes
${color black}${cpugraph 10,200 000000 000000}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 1}$alignr${top cpu 1}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 2}$alignr${top cpu 2}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 3}$alignr${top cpu 3}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top name 4}$alignr${top cpu 4}
${font :size=6.7}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ RAM: $memperc${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}% ${alignr}$mem${color #000000}
${membar 10,200}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ SWAP: $swapperc${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}% ${alignr}$swap
${swapbar 10,200}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 1}$alignr${top_mem mem 1}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 2}$alignr${top_mem mem 2}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 3}$alignr${top_mem mem 3}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}${top_mem name 4}$alignr${top_mem mem 4}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ твёрдый диск: ${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}$alignr$diskio
${color black}${diskiograph 10,200 000000 000000}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} /:${alignr}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${fs_free /}
${fs_bar 5,200 /}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} /home:${alignr}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${fs_free /home}
${fs_bar 5,200 /home}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ интернет:
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${downspeed eth0} ${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}UP:${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${upspeed eth0}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${alignr}KiB/s
${offset 15}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}итог: ${color black}${totaldown eth0}
${offset 15}${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}итог: ${color black}${totalup eth0}
${color black}${downspeedgraph eth0 10,200 000000 000000}
${color black}${upspeedgraph eth0 10,200 000000 000000}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ интернет-соединения
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} ~ выход: ${tcp_portmon 32768 61000 count}
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7} ~ вход: ${tcp_portmon 1 32767 count}


${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}→ IP-адрес ${alignr} порт$color
${color black}${hr 1 }
${color #000000}${font Monospace:encoding=iso8859-2:size=6.7}${tcp_portmon 32768 61000 rip 0} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 0}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 1} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 1}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 2} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 2}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 3} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 3}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 4}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 5}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 6}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 7}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 8}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 9}
${tcp_portmon 32768 61000 rip 4} ${alignr} ${tcp_portmon 32768 61000 rservice 10}

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s