Pola Retradio en Esperanto.

Bedaŭrinde Pola Radio en Esperanto estas aŭskultebla nur en la reto, ne pere de mallongaj ondoj, sed malgraŭ tio, mi havas grandan plezuron aŭskulti ilin ankaŭ rete… Mi memoras tempojn kiam multe da internaciaj redakcioj tutmonde elsendis mallongonde E-disaŭdigojn… Se mi ne eraras, en Esperanto, per ĉi tiu metodo, elsendas nur Ĉina Radio Internacia kaj Vatikana Radio – domaĝe…

Ĉi tie vi povas aŭskulti polan retradion en nia plej amata lingvo :)

Reklamy

DX reporting | DX-raportado.

Since today I’ll write all DX-reports (SW, MW and LW listening) in English – that will be helpful for exchange of information between me and DX-ers. I hope to get lots of QSL’s and experiences in frames of SW/HAM/DX radio community. Also, I would like to refresh all my contacts with radio maniacs from Esperanto planet :)

Ekde hodiaŭ mi skribos ĉiujn DX-raportojn (SW, MW kaj LW aŭskultado) en la angla – tio ĉi estas helpema por interŝanĝo de informoj inter mi kaj aliaj DX-emuloj. Mi esperas ricevi multe da QSL-kartoj kaj spertoj kadre de SW/HAM/DX radio-komunumo. Mi volus ankaŭ refreŝi ĉiujn miajn kontaktojn kun radioemulojn el Esperantujo :)

My global radio receivers | Miaj tutmondaj radio-riceviloj:

~ Degen DE1103;

~ Grunding Ocean Boy 330.

The area of listening | Spaco de mia aŭskultado:

Andrychów (south Poland): 49.855693 | 19.346924

Nova E-loko kadre de mia blogo ĉi tie…

Kiel kutime mi devas diri: tiom longe mi ne skribis io ajn en Esperanto! Damne, mi ne havas feliĉon se temas pri E-aktivado en la reto, preskaŭ de kelkaj jaroj… Kiam mi estis sufiĉe aktiva sur ipernity. Ekde kiam mi ektransportis miajn blogojn ĉi-tie mi decidis krei esperantan anguleton, ĉar dum lastaj jaroj mi perdis multe da malnovaj amikecoj el Esperantujo.

Do, mi esperas finfine esti serioza kaj skribi ĉi tie sen grandegaj paŭzoj kaj „nigraj truoj” – mi devas nur informi ĉiujn miajn geamikojn pri la paĝo – plimulteco el ili troviĝas kadre de menciita Ipernity…